Ny regi 12/1

Läs mer  >>

Välkommen till TIMMERBLOCK

TIMMERBLOCK AB är ett företag som bygger och restaurerar med genuin klokskap
och då med huvudinriktning på byggnadsvård, timmerhus samt om och nybyggnation
Vi arbetar från mellansverige och upp till Lappland.

BRANCHORGANISATIONER. Som byggföretag tillhör vi Sveriges Byggindustrier, FIBOR och Svenska Byggnadsvårdsföreningen.